Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE)

Firmy otrzymują za pośrednictwem izby zwrot kosztów za osoby z Polski, które dojeżdżały do pracy

W myśl uzgodnionych wczoraj regulacji firmy zatrudniające osoby, które dojeżdżały do pracy z Polski, otrzymają od zaraz zwrot kosztów w wysokości 65 euro za dzień.

Poczdam. „Zwrot kosztów za osoby z Polski, które codziennie dojeżdżały do pracy przyczynia się w decydujący sposób do utrzymania życia gospodarczego w Brandenburgii. Istotne jest dla nas zapewnienie firmom zatrudniającym osoby dojeżdżające codziennie do pracy z Polski niezbędnego wsparcia w ramach możliwie jak najprostszej procedury. ”- oświadczył minister gospodarki i pracy Jörg Steinbach. „Chciałbym jeszcze raz zaapelować do Polaków dojeżdżających codziennie przez granicę do pracy, aby pozostali w Brandenburgii. To osoby wnoszące istotny wkład w funkcjonowanie naszej gospodarki ”.

W myśl uzgodnionych wczoraj regulacji firmy zatrudniające osoby, które dojeżdżały do pracy z Polski, otrzymają od zaraz zwrot kosztów w wysokości 65 euro za dzień. Ponadto na każdego przebywającego w Brandenburgii członka rodziny pracownika przysługuje dzienna kwota w wysokości 20 euro. Płatność ta ma zrekompensować dodatkowe koszty związane z pobytem w Niemczech, ​​na przykład koszty zakwaterowania w hotelach lub pensjonatach, koszty posiłków lub inne dodatkowe wydatki. Od dziś, osoby dojeżdżające z Polski do pracy w Brandenburgii będą podlegały 14-dniowej kwarantannie w Polsce. W takiej sytuacji nie będą mogły pracować w Brandenburgii.

"Wypłata wsparcia poszczególnym firmom będzie dokonywana za pośrednictwem izb przemysłowo-handlowych i izb rzemieślniczych, które są właściwe dla siedziby danej firmy. Obecnie trwają uzgodnienia na temat konkretnego przebiegu tej procedury", wyjaśnił minister gospodarki i pracy Jörg Steinbach. Podmioty, które nie są członkami izby, takie jak zakłady opieki zdrowotnej czy gospodarstwa rolne, otrzymają wsparcie od właściwych regionalnie izb przemysłowo-handlowych. Formularze, którymi firmy mają się posługiwać zgłaszając potrzebne wsparcie do odpowiedniej izby, będą dostępne już wkrótce.

Jak wygląda procedura: Przejęcie kosztów przez kraj związkowy następuje z mocą wsteczną od dnia dzisiejszego, tj. 27 marca i będzie trwało tak długo, jak długo obowiązywać będzie kwarantanna wprowadzona po stronie polskiej dla osób przekraczających codziennie granicę w drodze do pracy, ale nie dłużej niż (początkowo) przez trzy miesiące. 

Zwrot dodatkowych kosztów dla polskich pracowników (oraz członków ich rodzin, o ile przebywać będą w Brandenburgii), którzy w innej sytuacji mieszkaliby w Polsce i codziennie dojeżdżaliby do pracy, będzie dokonywany z mocą wsteczną. Pracodawcy osób dojeżdżających do pracy otrzymają zwrot dodatkowych kosztów później.

Minister Steinbach zaapelował do wszystkich firm, których to dotyczy: "Proszę jeszcze o trochę cierpliwości, poinformujemy Państwa możliwie jak najszybciej o tym, kiedy możliwe będzie przekazywanie zgłoszeń do izb, oraz kiedy wszystkie niezbędne informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej".